caniasERP

caniasERP

caniasERP her ölçekte firmaya uygun, tamamen entegre ve esnek bir ERP yazılımıdır. caniasERP, planlama, satın alma, malzeme yönetimi ve üretime ek olarak satış, CRM, finans, proje ve doküman yönetimi, kurumsal ajanda ve birçok farklı süreci içinde barındıran çözümler sunar.

İşletmenin ihtiyaçları bakımından, caniasERP sistemi hem standart hem de özelleştirilmiş formda kullanılabilir. Kendi bünyesinde barındırmış olduğu açık kaynak kodlu yazılım geliştirme alt yapısı sayesinde, sınırsız esneklik imkanı sunan caniasERP bu özellikleri ile firmaların iş süreçlerinin optimizasyonuna ve rekabetçi yapılarını korumalarına olanak sağlar.

 

Platform Bağımsız ve Çoklu Platform Kabiliyeti:

Farklı veri tabanı ve işletim sistemlerinde çalışabilme ve düşük IT maliyetleri

 

Kullanıcı Dostu, Ergonomik Ara Yüzler:

Sınırsız kişiye özel, tasarlanabilir ara yüzler

 

Ölçeklenebilir, Çoklu Firma, Çoklu Dil, Web Kabiliyeti ve Mobil Uygulamalar:

Dünya çapında iş yapma imkanı, ilişkili firmalar, partnerlar, müşteriler ve tedarikçilerle kolay entegrasyon. Web ve mobil cihazlar üzerinden tam erişim ve kullanım kabiliyeti

 

Müşteri Memnuniyeti:

Alman Merkezli Bağımsız Araştırma Kuruluşu Trovarit’in gerçekleştirmiş olduğu son iki “Müşteri Memnuniyeti” anketinde “En İyiler” arasında yer alıyoruz.

 

Geniş Kapsamlı Fonksiyonelite:

İhtiyaçların karşılanmasında daha yüksek başarı, sektöre özgü çözümler

 

Entegre İş Zekası Uygulaması:

Uygulamanın yapısı içerisinde hızlı, kolay ve akıllı analiz imkanı

 

Tam Süreç Entegrasyonu ve Bütünleşik Sistem:

Birçok modül – güçlü sistem, yüksek şeffaflık, izlenebilir ve basit süreçler, hızlı bilgi akışı, tutarlı veriler ve süreçlerde yüksek tutarlılık

 

Açık Sistem Mimarisi:

Üçüncü parti sistemlerle kolay entegrasyon, caniasERP ara yüzleri içerisinde bütün data alanlarına erişim imkanı

 

Kolay Güncelleme:

Akıllı yama ve versiyon takibi, müşteriye özel geliştirmelerin kolay ve hızlı güncellenmesi, düşük güncelleme maliyetleri

 

Açık Kaynak Kodlu, Nesne Tabanlı Geliştirme Sistemi TROIA:

Hızlı ve özgün uyarlamalarda yüksek esneklik.

 

Modüller


TEMEL YAPI VE GELİŞTİRME (BAS, SYS, DEV)

caniasERP Temel Yapı modülü, teslimat kapsamında standart olarak mevcuttur ve sahip olduğu ana veriler, sistem yönetimi araçları, kontrol tabloları, geliştirme araçları ve iş akışı mekanizmaları sayesinde sistemin kişisel ihtiyaçlara uygun olarak, son derece rahat bir şekilde uyarlanmasını sağlar.

 


ÜRÜN TASARIMI (BOM, ROU, CAL)

Ürün Tasarımı modülü ile kolayca oluşturulabilen ve kolaylıkla değiştirilebilen ürün ağaçları verimli bir şekilde yönetilebilir. Rotalar, üretim ve montaj adımları için bir ön tanım sağlar. Sistemde kayıtlı hesaplama yöntemleri ise maliyet belirleme fiyatlandırma ve nihai maliyet hesaplaması için kullanılır.

 


MÜŞTERİ YÖNETİMİ (SAL, RTM, CRM, SRV, CLB, EXP)

caniasERP CRM (Customer Relationship Management) – Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü, satış fırsatlarının tanımlanması ve yönetimi, kampanya yönetimi, müşteri ilişkileri geçmişinin tutulması gibi önemli işlevleri olan, tam anlamıyla gelişmiş bir sistemdir. Modül portföyünün çok özel bir parçası olan caniasERP CLB (Collaborator) – İletişim Çözümü modülü de Müşteri İlişkileri Yönetimi modülüne önemli katkılar sağlar. e-Posta istemcisi, adres defteri, görev yöneticisi, termin planlama aracı ve kısa mesaj sistemini kapsayan iletişim çözümü, genel sisteme bütünüyle entegre yapısı ve diğer işlev alanlarıyla birlikte çalışabilme özelliği sayesinde çok önemli bir avantaj sağlar.

 


TEDARİK (PUR, VER, IMP)

Sistem, dünya genelinde otomatikleştirilmiş bir malzeme tedariki sağlamak amacıyla tedarikçi ilişkilerini optimize eder ve destekler. Sözleşmeler, entegre fatura kontrolü ve fiyat karşılaştırma raporları çok daha konforlu bir kullanım sağlar.

 


MALZEME YÖNETİMİ (INV, QLT, MRP, TRO)

Malzeme yönetimi, gerekli malzemeler hakkında güvenilir bilgiler sağlar; zaman ve maliyet ile ilgili özellikleri de dikkate alarak stok yönetimi gerçekleştirir. Farklı planlama yöntemleri, malzeme ihtiyaç planlaması prosedürleri ve birden çok depoya uygun optimum lojistik özellikleri, kullanıcıları malzeme hareketlerinin planlanması ve denetlenmesi konusunda destekler.

 


ÜRETİM YÖNETİMİ (PRD, CAP)

Sistem hem seri üretimi ve varyant üretimini hem de sipariş üzerine üretimi ve müşteri siparişi üretimini destekler. Esnek planlama ve denetim mekanizmaları, optimum kapasite kullanımını sağlar ve ayrıntılı terminleme olanakları sunar.

 


FİNANS YÖNETİMİ (FIN, BUD, AST)

Entegre finansal muhasebe; finans ve sabit kıymet muhasebesi, maliyet muhasebesi ve bütçeleme alt bölümlerinden oluşur ve eksiksiz bir belgeleme olanağı sunar. Merkezi olarak tutulan verilere istendiği anda erişim mümkündür ve daima en doğru bilgilere sahip olunur. Sistem, duran varlık yönetimi için istatistik, finans ve vergi ile ilgili tüm konuları dikkate alır. Bütçeleme ve maliyet muhasebesinde kullanıcıya pratik planlama, analiz ve raporlama araçları sunulur.

 


MALİYET (COS, PRC)

Maliyet modülleri, üretilen malzemelerin tutarlarının belirlenmesini, raporlanmasını ve muhasebe hesaplarına aktarılmasını sağlar.

 

Ek Modüller


PROJE YÖNETİMİ (PRJ)

caniasERP PRJ (Project Management) - Proje Yönetimi modülü, projelerin malzeme ihtiyaç planlaması açısından en etkin şekilde oluşturulmasını, grafik ve tablo şeklinde görüntülenmesini, denetlenmesini, yürütülmesini ve analiz edilmesini sağlar.

 


BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ (KMS)

caniasERP KMS - Bilgi Sistemleri Yönetimi modülü ile ERP sistemindeki bilgiler düzenlenir, kolay ulaşılabilir hale gelir; çalışanların tecrübe, edinim gibi örtülü bilgilerinin de sisteme entegrasyonu sağlanır.

 


ELEKTRONİK VERİ ALIŞVRİŞİ (EDI)

caniasERP EDI (Electronic Data Interchange) – Elektronik Veri Alışverişi modülü, elektronik veri alışverişine, verilerin sistem ve şirket sınırları dâhilinde güvenli şekilde aktarılmasına olanak sağlar.

 


DOKÜMAN YÖNETİMİ (DOC)

caniasERP DOC (Document Management) – Doküman Yönetimi modülü, sistem tarafından oluşturulan ve manuel olarak eklenen her türde belgenin merkezi ve şeffaf olarak yönetilmesini ve istendiğinde düzenlenebilmesini sağlar.

 


ÇEVRİMİÇİ ANALİTİK İŞLEME/İŞ ZEKASI

caniasERP OLP/BI (Online Analytical Processing/Business Intelligence) – Çevrimiçi Analitik İşleme/İş Zekası modülleri, şirket genelinde alınacak kararlar için verilerin çok boyutlu değerlendirilmesini ve görsel olarak hazırlanmasını sağlar; Pentaho veya Info-Suite ile bağlantılı olarak eksiksiz bir İş Zekası Sistemi (Business Intelligence System) oluşturur.

 


KURUMSAL KARNELER (BSC)

caniasERP BSC (Balanced Scorecard) – Kurumsal Karneler modülü, mali işlere parasal olmayan varlık değerlerinin de eklenmesine yönelik bir yönetim konseptidir. Modül, şirkete ve şirketin başarısını etkileyen kritik performans faktörlerine ilişkin bir genel bakış sağlar.

 


İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (HCM)

caniasERP HCM (Human Capital Management) – Personel Yönetimi modülü, pozisyon planlama, başvuru yönetimi, ileri eğitim yönetimi, çalışan değerlendirmesi gibi alanlardaki planlama, yönetim ve denetim aktivitelerini gerçekleştirir. Dijital personel dosyalarında, çalışan ile ilişkili tüm veriler ve dokümanlar saklanabilir. İşletmelerdeki birçok süreç için gerekli olan personel bilgileri, caniasERP içinde merkezi olarak düzenlenebilir ve ilgili süreç iş akışlarına dâhil edilebilir. 

 


DEPO YÖNETİMİ (WMS)

caniasERP WMS (Warehouse Management) – Depo Yönetimi modülü, karmaşık depolama sistemi içindeki yapıları düzenler ve lojistik iş akışlarını daha verimli kılar. Sistemde çekme siparişleri, depolama veya stok nakli siparişleri yönetilir ve malların depoya giriş/çıkışı için otomatik olarak depo yeri önerileri sunulur. Mobil veri girişi cihazları kullanılarak depo hareketleri, ilgili yerlere bağlı şekilde yönetilebilir ve olası kullanıcı hatalarının oluşması riski azaltılabilir.

 


İŞ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ (BPM)

caniasERP BPM (Business Process Management) - İş Süreci Yönetimi modülü, şirketteki her bir süreci en az çaba ile oluşturma, otomatik olarak sürdürme, izleme ve denetleme konusunda kullanıcıları destekler. İşlev kapsamına rol konseptleri ve standartlaştırılmış alt süreçler de dahildir.

 


BAKIM YÖNETİMİ (MNT)

caniasERP MNT (Maintenance) - Bakım Yönetimi modülü, arıza hallerindeki kısa vadeli bakım/onarım önlemleri ile düzenli bakım çalışmalarının şeffaf bir şekilde planlanmasını ve işlenmesini sağlar.

 


KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (ERM)

caniasERP ERM (Enterprise Risk Management) – Kurumsal Risk Yönetimi modülü, şirketi etkileyebilecek potansiyel riskleri tanımlayıp şirketin kurumsal risk alma profiline uygun yönetmeyi ve şirketin hedeflerine ulaşmasını güvence altına almayı amaçlayan sistematik bir süreçtir. Bu süreç şirketin yönetim kurulu ve üst yönetimi tarafından başlatılır, tüm diğer çalışanlar tarafından sürdürülür. Stratejilerin belirlenmesinde kullanılır ve kurumun tümünde uygulanır.