Proje, var olan bir problemi çözmek ya da bir fırsatı değerlendirmek amacıyla, sınırlı kaynaklarla, sınırlı bir zaman diliminde istenen amaca ulaşmaya yönelik olarak yapılacak tüm faaliyetlerin, ulaşılmak istenen amaç ve olası riskler göz önünde bulundurularak, bahsi geçen amaca özel içerikte bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme, sonuçlandırma ve raporlama sürecidir.

Bu tanım ışığında ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) proje süreci değerlendirildiğinde süreç, ERP proje fikrinin ortaya atılması ile başlar. Sonrasında uygun ERP yazılımı seçilir ve bir sonraki adımda firmanın amaç ve hedeflerini en iyi şekilde hayata geçirebileceğine kanaat getirilen danışman ekibiyle anlaşılır. Sürecin bu kısmı firmanın direk olarak kendi bünyesinde veya bazı durumlarda profesyonel hizmet alarak yürüttüğü kısımdır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra asıl ERP proje süreci başlar. İlerleyen adımlarda firma ve anlaşmış olduğu danışman ekibi projeyi birlikte yürütür. Sürecin takip eden adımları şu şekilde sıralanabilir;

Proje hedeflerinin daha açık olarak ifade edildiği ve dokümantasyonunun yapıldığı, bununla birlikte projeyi yürütecek olan danışman ekibi ile, firmanın proje ekibinin tanıştığı ilk toplantının gerçekleştirilmesi.

Firma süreçlerinin analiz edildiği ve proje planının yapıldığı aşamada, öncelikle işinde tecrübeli danışman ekibinin firma içi süreç analizlerini gerçekleştirmesi, süreçler analiz edildikten sonra, eğer ihtiyaç varsa, süreçler üzerinde firmanın o süreçten sorumlu olan ekibiyle birlikte gerekli düzeltmelerin yapılması ve süreçlerin son hali ile raporlanması.

Oluşan rapor çerçevesinde danışman ekibinin süreçleri yazılım üzerinde nasıl oluşturacağına karar vermesi ve gerekli düzenlemelerin/geliştirmelerin yapılması.

Hazırlanan yazılımın kurulması ve kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi.

Programın bir süre test amaçlı kullanımından sonra ihtiyaç olması halinde gerekli geliştirmelerin yapılması.

Canlı kullanım ve proje ile ilgili gerekli raporların hazırlanıp teslim edilmesi.

biqsoft ekibi proje yöneticileri, proje yönetim süreçlerinin tamamına hakim, farklı sektörlerde hayata geçirmiş oldukları birçok proje sayesinde proje yönetimi konusunda tecrübeli, müşterilerin istek ve beklentileri ile caniasERP’nin bu beklentileri nasıl karşılayabileceğine rahatlıkla karar verebilecek seviyede çözüm odaklı, genel anlamda kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve caniasERP yazılımının süreçlerine ve alt yapısı konusunda derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibidirler.

biqsoft proje sürecinin başarısını;

  • Planlanan zamanda projenin hayata geçirilmesi,
  • Yöneticilerin istedikleri raporları istedikleri formatlarda alabilmesi,
  • Hizmete sunulan yazılımın istenen süreçleri ve akışı yansıtması,
  • Alt yapının ilerleyen zamanda doğabilecek ek ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanması,
  • Kullanıcıların minimum iş yüküyle caniasERP’yi kullanabilmesi,

kriterlerine bağlı olarak ölçmektedir.